Montfort School
Roorkee

Topper XII

2020-21

 

Science

SARTHAK LIKHWAR

98.2%

ARSH ABEL KUMAR

97.4%

VIBHUTI SAINI

96.4%

SHIVANK SAINI

96.4%

BHOOMI BONAL

96.4%

SHASHVAT AHUJA

95.6%

SANYAM AGARWAL

95.6%

HARSH SINGH

95.6%

ARYAN KHORANA

95.6%

VANSHIKA SINGHAL

95.4%

TAPASYA CHOUDHARY

95.4%

HARSH VARDHAN

95.4%

 

Commerce

SARTHAK GUPTA

97.6%

VAANI GHAI

95.8%

RAKSHIK GOEL

95.8%

AKSHAT SINGHAL

95.8%

2019-20

 

Science

MANAN SACHDEVA

96.6%

AASTHA SHARMA

96.2%

SAHIL CHAUDHARY

95.8%

GRACY SINGH

95.6%

ANSH GUPTA

94.2%

SHREYA SINGH

92.6%

SANSKAR SHARMA

92.6%

ASTHA ARORA

91.8%

ANUBHAV ARORA

90.8%

YASH MITTAL

95%

KIRTI CHAUHAN

95%

ADITYA SHANKAR

94%

DEVANSH AGARWAL

93%

AYUSH CHAUDHARY

91%

 

Commerce

KARTIKA GROVER

96%

NANDINI BHALLA

95.2%

SAMAYI KAJAIN

94.8%

AKSHAT SHARMA

94.6%

SONAL GUPTA

92.8%

MAULSREE SRIVASTAVA

91.8%

AVANTIKA SAINI

90.4%

SHIVANGI BAKSHI

90.2%

VINAYAK GUPTA

96%

DEVANSH KALRA

95%

SHOURYA GOEL

91%